Életkorok és játékok – az óvodás kor

Szenzomotoros fejlesztőjáték

A GraviTab fejlesztőjátékhoz kapcsolódó cikksorozatunkban a játék és a legkomplexebb értelemben vett emberi egészség viszonyát kívánjuk megvilágítani, külön hangsúlyozva a játék és a mentális állapotfelmérés lehetséges összefüggéseit. A játszás folyamata, mint spontán, örömteli, nem rutinszerű tevékenység, kiváló lehetőséget teremt a koncentráció, a szenzomotoros képességek, és egyéb nehezen mérhető területek vizsgálatára. A játék és a játszás képessége ideális esetben egész életében elkíséri az embert. Gyermekek esetében a szellemi és fizikai fejlődés fontos komponense. Felnőttkorban az aktív kikapcsolódás, a regeneráció lehetőségét nyújtja. Idős korban a mentális állapot megóvását segíti elő.

Cikksorozatunk keretében ezúttal azt vesszük szemügyre, milyen tényezők módosítják a kisdedkoron túl a még nem iskoláskorú kisgyerekek viszonyát a játékhoz.

            A negyedik életév pszichológiai ellentmondása, hogy az akaratosság, dacosság („én nem!”, „én amarra megyek!”) életkori hulláma egyideig együtt halad a normamegértés, rendszabály-felismerés erősödésével  és a világ iránti érdeklődés felfokozott, a felnőttől folyton felvilágosításokat követelő módjával. Akár a „mi ez?”, „és ez mi?”-periódus, akár a követőleges „miért?”-periódus  már valamivel a harmadik év betöltése előtt kezdetét veheti, de utóbbi a negyedik évben – esetileg az ötödikben – tetőzik, amikor a kicsi már el tudja mondani önnön testrészei sorát. A „miért?”-ezés funkciója nem csupán a tudásszomj enyhítése. Szociális tartalom is bujkál (rosszabb esetben feszülhet is) benne: sírás helyett eképp próbálja elérni a kisgyerek, hogy folytonosabb felnőtt-figyelemben legyen része. A testvéri féltékenység hajlama egyszerre nő meg a szégyenérzet, felelősségérzet, kudarctűrés képesség-kezdeményeivel.

              A negyedik év egyben az első test-megnyúlás időszaka is. Megítélhetővé válik a gerincgörbület; a legtöbb négy és féléves kislánynál enyhén már látszik a csípő feminin jellege. A négyévesek váltott lábbal mennek a lépcsőn, kezdenek rákapni a féllábon ugrálásra. Ekkortájt derül ki, kinek van lúdtalpa; a talpizmok erősítésénél a spontaneitás kívánatos (szemben az életkor-összefüggéseket figyelmen kívül ható „sportoltatással”): jó, ha a gyerekek nyáron sokat játszanak mezítláb füvön, kavicson. Az állóképességet ennél valamivel direktebben is jó lehet növelni: egyre hosszabb sétálásokra vinni a gyereket, valami enyhe teherrel (például nagyobb labda van nála). Amikor aztán megjelenik már a markolás helyén a finommotorikus kanál- és villafogás képessége, a ceruzafogó, krétafogó kéz-képesség is közel van. Még az ötödik év betöltése előtt általában megszűnik az etetés szükségén túl a kézzel evés feltétlen kísérésének szüksége is, és a kisgyerek ki tud színezni egy ábrát nagyjából a vonalakon belül. Örülni tud egy játéknyomda- vagy játék-imitációs „orvosi táska”-készletnek, a mimetikus szerepjátékok tárgyi driver-jeinek. Az ős-babázás (legkedveltebb plüssmaci, rongykutyus stb.) nem feltétlen jut leáldozóba az anális időszakkal együtt: de a nemi identitás ötévesség-körüli kialakulása szerint a fiúk zöme nem veszi fel a sorbarakott öltöztetős babákkal foglalatoskodás gyakorlatát. Az építgető-rendezgető-alakítgató játékok (lego, kirakósok, homokozás) izgalma fokozódik, tartama önkéntelen kiterjed. A versikék, mondókák, énekek, minimál-mesék szívesen fogadása jóval előbb kezdődik az óvodáskornál, de évről évre extenzívebb fantáziamozgatás, összetettebb szövegek vezetnek az iskolaérettséghez.

 

A GraviTab szenzomotoros fejlesztő játék az elmélyült koncentrációt igénylő manuális tevékenység és a több felhasználót összekapcsoló digitális világ előnyeit ötvözi. A GraviTab játék hardver része egy valós, kézzel fogható ügyességi játék, amiben a felhasználó a tábla megdöntésével – a kiválasztott feladattípusnak megfelelően – egy pályarendszerben közlekedtet egy fémgolyót. A feladatok kiadását és a játék végeztével az értékelést már egy okostelefonos alkalmazás végzi. Ez teszi lehetővé a készségfejlesztő játékban a mérhetőséget, a felhasználó azonos feladattípusban elért eredményének összehasonlítását a korábbi teljesítményével, illetve a GraviTab-bel játszó kortársaival. A GraviTab szenzomotoros fejlesztő játék a Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú VEKOP-2.1.7-15-2016-00162 számú projekt keretében, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

A projektről bővebb információ a Gravitab oldalon érhető el.

Gravitab sensorimotor coordination
Gravitab Sensomotorische Koordination

(X)  Frissítve: 2019.05.03.