Kisvállalkozások a gazdasági növekedésben

 „Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) alapvető szerepet játszanak a gazdasági növekedés előmozdításában a világ gazdaságaiban. A fejlődő országokban a kkv-k jelentős szerepet játszanak a munkahelyteremtésben, a virágzó magánszektor felépítésében és a gazdaságok diverzifikálásában. A 206 fejlődő országból, 99 fejlődő gazdaságból összegyűjtött vállalkozási felmérési adatok alapján a Világbank tanulmánya megállapította, hogy a tanulmányban a medián országban a munkahelyek 86% -át a 250 vagy annál kevesebb alkalmazottat foglalkoztató kkv-k adták.

A fő tényezők, amelyek meghatározzák, hogy egy vállalkozás melyik kategóriába sorolható, az az alkalmazottak létszáma, illetve a vállalkozás forgalma. A közepes méretű vállalkozás 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztat, a kisvállalkozás 50 főnél kevesebbet, míg a mikrovállalkozás 10 főnél kevesebb alkalmazottal bír.

Az országok többségében a mikro-, kis- és középvállalkozások a foglalkoztatás jelentős részét képviselik. Mind a fejlődő, mind a fejlett országokban az ilyen vállalatok a teljes foglalkoztatás mintegy kétharmadát teszik ki. Különösen a fejlődő országokban a kisvállalkozások kritikus eszközeik lehetnek a társadalmi befogadás szempontjából, többek között azáltal, hogy lehetőséget biztosítanak a nők számára a gazdasági tevékenységekben való részvételhez.

Noha a legtöbb országban az kkv-k a munkaerő többségét foglalkoztatják, a GDP-hez való hozzájárulásuk alacsonyabb, a fejlődő országokban körülbelül 35%, a fejlett országokban pedig körülbelül 50%. Ennek oka elsősorban az, hogy ezek a kisebb vállalkozások sokkal kevésbé termelékenyek, mint nagyobb társaik.

A legtöbb országban a kis- és középvállalkozásokat (kkv-kat) 10–250 embert foglalkoztató vállalkozásoknak tekintik. A legfeljebb 10 alkalmazottat foglalkoztató cégeket általában mikrovállalkozásoknak nevezik.

Annak ellenére, hogy új lehetőségek merültek fel a kisebb cégek számára a világpiacra való csatlakozáshoz, a kkv-k részvétele a nemzetközi kereskedelemben nagyon korlátozott. Számos tanulmány kimutatta, hogy az kkv-ket a kereskedelem akadályai inkább befolyásolják, mint a nagyobb vállalatokat. Az akadályok közé tartozik a nem vámjellegű akadályok, a nehézkes rendeletek és a határellenőrzési eljárások, a finanszírozáshoz való hozzáférés és az átláthatóság hiánya.

A kkv-k különleges helyzetét néhány WTO-megállapodás, továbbá többoldalú megállapodások és munkaprogramok, valamint technikai együttműködés révén elismerik és kezelik. Például a dömpingellenes megállapodás, valamint a támogatásokról és a kiegyenlítő intézkedésekről szóló megállapodás egyes rendelkezései csökkentik a kisvállalkozásokra vonatkozó információszükséglet terheit, és lehetővé teszik a kormányok számára, hogy bármilyen segítséget nyújthassanak számukra.

Dél-Alföld vidéki, elsősorban hátrányos helyzetű területeinek (kis) vállalkozásaira, önálló emberi erőforrásaira, helyi önkormányzatokra és civil szervezetekre kívánjuk fókuszálni a kialakított marketingszolgáltatási csomagot.

A vidéki, kevésbé kedvező helyzetű térségek ötletgazdag vállalkozásainak is korszerű marketingismeretekre van szükségük, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat megfelelő nagyságú vevőkörhöz eljuttathassák. Fejlődőbb térségekhez hasonló evidens viszonyrendszereket itt ki kell építeni, fel kell kutatni a lehetséges partnereket. Sok esetben ezen reális igényt maguk a vállalkozások is nehezen ismerik fel, illetve, ha fel is ismerik, a marketingismeretek megszerzését bonyolult feladatnak tartják, idegenkednek tőle vagy szűkös forrásaikból nem áldoznak erre a területre a megtérülés feltételezett hiánya miatt. A vállalkozások így nem tudnak a meglévő helyzetükből, lehetőségeikből kitörni és ezt logikusan alá is tudják támasztani tudás- és forráshiányra hivatkozva.

A projekt abban kíván segíteni, hogy elérhető árfekvés mellett olyan differenciált tudásanyagot biztosítson, amelyben mind az üzleti ismeretek és az iskolázottság alacsonyabb szintjén lévők, mind a marketinget valamilyen szinten már gyakorlók új képességekhez jussanak. A projektet alkotó oktatási és médiaszolgáltatás révén a vállalkozások pszichés és kognitív képességeinek megfelelő módszertannal fejleszthetik a saját marketingképességeiket, illetve egy idő után akár saját lábra is állhatnak.

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
Európai Unió Európai Szociális Alap

Vállalkozói kapcsolatok építése

 „Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–

Amennyiben sikeres vállalkozást kíván építeni, akkor a kapcsolatok kiépítésére kell összpontosítania, azon belül is, a három fő célközönségre. Elsősorban az ügyfelekre, másrészt a befolyásolókra, továbbá a versenytársakra.

Azt gondolhatja, hogy ez nyilvánvaló. Természetes, hogy kapcsolatokat épít az ügyfelekkel. Jóllehet, könnyebb mondani, mint megtenni. A kapcsolatok közül az ügyfelekkel való kapcsolattartás a legfontosabb és egyben a legnehezebb is. Ennek az az oka, hogy az ügyfelek tudják, mikor hiteles egy vállalkozás és az általa kínált termék vagy szolgáltatás. Az ügyfelek azonban nem csupán egyszeri vásárlást akarnak, hanem hosszú távú kapcsolatot kívánnak kiépíteni egy márkával.

Ez azt jelenti, hogy stratégiájának kétirányúnak kell lennie, egyrészt hallgassa meg és értse meg ügyfeleit, majd adja meg nekik, amit akarnak. Mielőtt bármilyen marketing programot vagy kampányt megkezdene, fel kell kutatni a célközönséget. Kinek vagyok marketing? Mit akarnak ezek az emberek? Ezeknek az egyszerű kérdéseknek a feltevése lehetővé teszi, hogy jobban megértse ügyfeleit és azok igényeit, valamint azt, hogy a vállalkozása miként képes kielégíteni ezeket az igényeket.

Fontos annak ellenőrzése is, hogy ügyfelei, különlegesnek és elismertnek érezzék magukat. Ehhez személyre szabhatja az e-maileit, különleges ajándékokat küldhet a kulcsfontosságú ügyfeleknek, és személyesen felkeresheti az elégedetlen ügyfeleket. Ezeknek a módszereknek köszönhetően bizalmas kapcsolatot alakíthat ki klienseivel.

 A befolyásolók igazodni fognak önhöz, ugyanis minden iparágban léteznek olyanok, akik mozgatják a szálakat. Amennyiben márkáját a befolyásolóval össze tudja hangolni, jelentős előnyökhöz juthat. Fontos a közvetlen kapcsolat az ügyfelekkel, de nem ez az egyetlen módja annak, hogy megismerje őket. Időnként egy harmadik fél értékes partner lehet az ügyfelekkel való kapcsolatépítésben, ugyanakkor először a kapcsolatot ki kell építenie velük.

Az elmúlt néhány évben kapcsolatba léptem a saját területükön működő marketingszakemberekkel. E-mailen keresztül kapcsolatot létesítettem ezekkel az emberekkel. Kezdetben nem említettem nekik, hogy segítséget kérnék bizonyos témákban, hanem azt kérdeztem tőlük, hogy mit segíthetek nekik. Ugyanakkor a befolyásolóval való kapcsolatoknak kölcsönösen előnyösnek kell lenniük. Hogyan segítenek egymásnak? Az iparág befolyásos szereplőivel amennyiben kialakít egy kapcsolatot, létrehozhatnak egy közös felületet ahol információkat tudnak megosztani egymással. Amennyiben működik ez a fajta tartalommegosztás, úgy akár egymásra hivatkozva kerülhetnek ki remek ötletek, vagy akár márkahivatkozások. Ezeket a hivatkozásokat észreveszik az ügyfelei. Ugyanis a befolyásolók már elismert hírnevet szereztek az iparban, így az ügyfelek bíznak véleményükben. Amennyiben a befolyásolók a piacon javasolják márkáját, akkor elhiheti, hogy ügyfelei meghallgatják őket.

Akkor a versenyzők barátok lesznek. Az állítás nem teljesen helytálló. Hiszen, ahelyett, hogy versenytársaira úgy tekintene, mint akiket el kell pusztítani, gondoljon rájuk úgy, mint értékes erőforrásokra. Mindkettő ugyanazt a közönséget célozza, tehát rendszeres információcserével többet megtudhat arról, hogy vállalkozása számára mik a legmegfelelőbb marketing eszközök.

Ráadásul, amennyiben jól mozgatja a szálakat, akkor a piac megmutatja, hogy vállalkozása integritással rendelkezik. Azok a vállalatok ugyanis, amelyek arra koncentrálnak, hogy a versenytársakat ellehetetlenítsék, figyelmüket nem az előnyökre irányítják, hanem a versengésre. Noha az ügyfelek nem akarják hallani, milyen szörnyűek a versenytársak. Arra kíváncsiak, hogy az adott márka miért jó.

Abban az esetben, ha ügyfeleire és azok igényeire koncentrál, akkor kiváló és megbízható kapcsolatokat építhet ki velük.

Dél-Alföld vidéki, elsősorban hátrányos helyzetű területeinek (kis) vállalkozásaira, önálló emberi erőforrásaira, helyi önkormányzatokra és civil szervezetekre kívánjuk fókuszálni a kialakított marketingszolgáltatási csomagot.

A vidéki, kevésbé kedvező helyzetű térségek ötletgazdag vállalkozásainak is korszerű marketingismeretekre van szükségük, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat megfelelő nagyságú vevőkörhöz eljuttathassák. Fejlődőbb térségekhez hasonló evidens viszonyrendszereket itt ki kell építeni, fel kell kutatni a lehetséges partnereket. Sok esetben ezen reális igényt maguk a vállalkozások is nehezen ismerik fel, illetve, ha fel is ismerik, a marketingismeretek megszerzését bonyolult feladatnak tartják, idegenkednek tőle vagy szűkös forrásaikból nem áldoznak erre a területre a megtérülés feltételezett hiánya miatt. A vállalkozások így nem tudnak a meglévő helyzetükből, lehetőségeikből kitörni és ezt logikusan alá is tudják támasztani tudás- és forráshiányra hivatkozva.

A projekt abban kíván segíteni, hogy elérhető árfekvés mellett olyan differenciált tudásanyagot biztosítson, amelyben mind az üzleti ismeretek és az iskolázottság alacsonyabb szintjén lévők, mind a marketinget valamilyen szinten már gyakorlók új képességekhez jussanak. A projektet alkotó oktatási és médiaszolgáltatás révén a vállalkozások pszichés és kognitív képességeinek megfelelő módszertannal fejleszthetik a saját marketingképességeiket, illetve egy idő után akár saját lábra is állhatnak.

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
Európai Unió Európai Szociális Alap

Marketing kampányok alkalmazása a kisvállalkozásoknak

 „Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–

Egyes hirdetési vagy marketing kampányok intuitív módon (vagy szerencsére) sikeresek lehetnek abban, hogy a márkát az ideális vevők értékeihez igazítják. Vannak tudatosabb és szisztematikusabb módszerek annak biztosítására, hogy üzenetküldése, marketingje vagy reklámozása sikeresen rezonáljon. Vizsgáljuk meg néhány konkrét alkalmazási területet, és azt is, hogy miért érdemes megfontolni ezeknek a marketingstratégiába való hozzáadását.

Az e-mail marketing eredményeinek kutatása már megkezdődött (kísérleti környezetben és alkalmazásban is), annak értékelésére, hogy az üzenetküldés meggyőzőbb és hatékonyabb, amennyiben egyedi személyiségi vonásokkal rendelkezik. Az üzenetküldésnek ugyanaz a hatása valószínűleg fennáll azoknál az embereknél is, akik a különböző értékeket részesítik előnyben. Tegyük fel például, hogy egy szálloda e-mail kampányt küld egy új helyről Palm Springsben. Azok a személyek, akik nagyra értékelik a hedonizmust, valószínűleg jobban igazodnak egy olyan üzenethez, amely a szálloda szórakoztató és élénk elemeiről szól (pl. A klubok és bárok közelsége). A hagyomány vagy a megfelelőség iránti egyének jobban összehangolhatók egy üzenettel, amely kiemeli a szálloda egészséges, családbarát elemeit (pl. Csendes szobák). Az ügyfelek értékeivel kapcsolatos információk személyre szabása sikeresebb kampányt eredményezhet.

A hűségprogramok nagyobb vevői elkötelezettséget és elégedettséget eredményeztek, amikor a vásárló és a program személyes értékeit összehangolták. Megállapították, hogy az ügyfelek minél inkább jól érzik magukat az értékekkel kapcsolatos programokban, annál valószínűbb, hogy újból megvásárolják az elemeket, és ajánlják a programot barátaiknak. Ezenkívül az ügyfelek 94 százaléka jelentette vágyát, hogy értesítést kapjon a hűségprogramokról, míg az embereknek csak 53 százaléka számolt be arról, hogy e-maileket kap az említett programokról. Ez a jelentés kiemeli a marketingszakemberek azon lehetőségét és szükségességét, hogy az értékadatokat személyre szabásuk során beépítsék.

Az e-kereskedelmi webhelyek az értékek személyre szabásának másik platformját kínálják. Például, ha egy vállalat felfedezi a legjobb vásárlói értéket, akkor a céloldalt cél- vagy sikerorientált üzenetkezeléssel és kialakítással formálhatja.  Ezután a társaság testreszabhatja a céloldalát barátságos üzenetküldéssel és harmonikus vagy békés tervezési elemekkel. Az adatok értékének számos módja megvalósítható az ilyen típusú virtuális platformokon.

Ez csak néhány példa annak érdekében, hogy jobban tudjon igazodni a kulcsfontosságú ügyfélszegmensekhez. Megfelelő stratégiai alkalmazásokkal az értékek felhasználhatók az üzleti célok sokféleségének megvalósításához.

Mik valójában az értékek?

 A 10 univerzális értéka következők, a megfelelőség, a hagyomány, az erő, a teljesítmény, a hedonizmus, a stimuláció, az önirányítás, az univerzalizmus, a jóindulat és a biztonság. Ellentétben a nagy öttel, amelyek többnyire ortogonálisak (vagy független konstrukciók), az értékek félkörös szerkezetben vannak összefüggesztve úgy, hogy a körön egymással szomszédos értékek korrelálódjanak. Például az eredmények és a hatalom szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Tehát egy olyan üzenet, amely felhívja a hatalmat értékelő embereket (például „Hagyja őket a porba!”) Valószínűleg vonzó lesz azokra is, akik értékelik az eredményt.

Most, hogy eljutottunk az eredményig, felmerül a kérdés, hogy vajon, hogyan lehet mérni az eredményt? A fogyasztó személyes értékeivel kapcsolatos információk mérése vagy megszerzése széles lehetőségeket teremt a személyre szabáshoz és az igénybe vehető betekintéshez számos marketing- és értékesítési összefüggésben. Az értékek összehangolása természetesen csak a személyre szabási folyamat egyik része. Mindazonáltal óriási előrelépés az ügyfelek tapasztalatainak gazdagítására és remek módja annak, hogy a kampányai széles körben elérjék őket.

 Dél-Alföld vidéki, elsősorban hátrányos helyzetű területeinek (kis) vállalkozásaira, önálló emberi erőforrásaira, helyi önkormányzatokra és civil szervezetekre kívánjuk fókuszálni a kialakított marketingszolgáltatási csomagot.

A vidéki, kevésbé kedvező helyzetű térségek ötletgazdag vállalkozásainak is korszerű marketingismeretekre van szükségük, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat megfelelő nagyságú vevőkörhöz eljuttathassák. Fejlődőbb térségekhez hasonló evidens viszonyrendszereket itt ki kell építeni, fel kell kutatni a lehetséges partnereket. Sok esetben ezen reális igényt maguk a vállalkozások is nehezen ismerik fel, illetve, ha fel is ismerik, a marketingismeretek megszerzését bonyolult feladatnak tartják, idegenkednek tőle vagy szűkös forrásaikból nem áldoznak erre a területre a megtérülés feltételezett hiánya miatt. A vállalkozások így nem tudnak a meglévő helyzetükből, lehetőségeikből kitörni és ezt logikusan alá is tudják támasztani tudás- és forráshiányra hivatkozva.

A projekt abban kíván segíteni, hogy elérhető árfekvés mellett olyan differenciált tudásanyagot biztosítson, amelyben mind az üzleti ismeretek és az iskolázottság alacsonyabb szintjén lévők, mind a marketinget valamilyen szinten már gyakorlók új képességekhez jussanak. A projektet alkotó oktatási és médiaszolgáltatás révén a vállalkozások pszichés és kognitív képességeinek megfelelő módszertannal fejleszthetik a saját marketingképességeiket, illetve egy idő után akár saját lábra is állhatnak.

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
Európai Unió Európai Szociális Alap

Értékek a marketingben…

 „Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–

Hogyan ad hozzáadott értéket a marketing egy terméknek vagy szolgáltatásnak?

Mindannyian tudjuk, hogy marketinget alkalmaznunk kell, de néha megkérdőjelezzük annak értékét. Amikor keményen megkeresett készpénzt költünk, meg kell értenünk, hogy a marketing miként adhat hozzáadott értéket termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz.

Egyrészt a marketing segíti a prioritások előtérbe kerülését. A marketing inkább az érzelmekre hat, mint magára az árucikkre. Azoknak az embereknek, akik látják a marketingedet, meg kell érteniük, hogy mit kínálsz és miért hasznos ez a termék nekik.

Továbbá, a hatékony marketing, pozíciót biztosít a piacon, és megkülönböztet a versenytársaktól. Amennyiben értéket adunk hozzá, akkor meghatározza a különbségeket a piacon lévő hasonló termékektől és megmutatja, hogy az ügyfelek miért nem kaphatják meg ugyanazt másoktól.

Másrészről, a marketing elősegítheti a hozzáadott értéket azáltal, hogy olyan márkát fejleszt ki, amelynek üzenetét és képeit az egész marketing során átfuttatja. A stabil márka növeli a bizalmat, és idővel ábrázolja mindazt, amelyet a vállalat képvisel.

Mindemellett, a társadalmi bizonyíték az, hogy amikor az emberek azt feltételezik, hogy mások vásárolnak terméket vagy szolgáltatást, akkor ők is ugyanazt vásárolják. Az olyan marketing, amely magában foglalja a múltbeli vásárlók véleményét, amelyek boldogabbak, egészségesebbek vagy sikeresebbek, mivel a termék használata társadalmi bizonyítékot jelent az Ön kínálatában.

A jó marketing segít a szövetségek kialakításában a kiegészítő vállalkozásokkal, valamint a meglévő ügyfelekkel fennálló kapcsolatok fejlesztését és megerősítését. Az egyéb értékes termékekkel fennálló szoros kapcsolatok értékesebbé teszik az Ön termékét is.

Miért a személyes értékek a kulcsa a nagyszerű marketing kampánynak?

Steve Jobs 1997-ben hat szóval magyarázta meg a marketing egyik legfontosabb elvét: „Számomra a marketing az értékekről szól.” Ezután leírja, hogy a legikonikusabb és legsikeresebb márkák miként viselkednek az ügyfél személyes értékeivel. Ezt az alapelvet érdemes kibővíteni.

Mindannyian olyan értékek halmaza alatt élünk, amelyek fontosak (vagy nem fontosak) számunkra. Egyesek értékelik a szórakozást és a kaland keresését (hedonizmus). Néhány érték befolyással van az alárendelt felett (hatalom). Mégis, mások értékelik az emberek segítését és a világ jobb helyének kialakítását (jótékonyság). Az értékek olyan hiedelmek és célok, amelyek meghaladják az adott helyzeteket a viselkedés motiválása érdekében. Fontos annak megértése, hogy a fogyasztók milyen értéket képviselnek, ugyanúgy, mint a személyiségjegyek és más egyéni különbségek, az értékek számos vevői tapasztalat és marketingművelet során erős prediktív képességet mutattak. Az eredmények azt is kimutatták, hogy megjósolják a különféle vásárlási magatartásokat, az új napszemüveg-választástól környezetbarát vagy bio termékek vásárlásáig .

A különféle értékkonstrukciók (pl. Hedonizmus, hatalom, jótékonyság) megértésével a marketingszakemberek különféle alkalmazásokban használják prediktív erejüket. Néhány évvel ezelőtt a Nike a 2014. évi világbajnokság előtt egy „Kampányozzon mindent” elnevezésű reklámkampányt tett közzé. A 60 másodperces helyszín rávilágít a hatalmas nyomás alatt lévő, ámbár kiváló focistákra, akik az országuk a világszínvonalú képviseletével szembesülnek. A hirdetés hangulata komor és intenzív, egy koponyával és keresztcsonttal díszített logóval zárul. Úgy tűnik, hogy a kampány összhangban áll a stimuláció, az önirányítás, az eredmény és az erő értékével. Akár intuitív, akár szisztematikusan, a Nike vezetői úgy gondolják, hogy ezek az értékek igazítják vagy rezonálnak kulcsfontosságú ügyfeleikkel, és így motiválják őket a márkához való kapcsolódásra és további termékek vásárlására.

Dél-Alföld vidéki, elsősorban hátrányos helyzetű területeinek (kis) vállalkozásaira, önálló emberi erőforrásaira, helyi önkormányzatokra és civil szervezetekre kívánjuk fókuszálni a kialakított marketingszolgáltatási csomagot.

A vidéki, kevésbé kedvező helyzetű térségek ötletgazdag vállalkozásainak is korszerű marketingismeretekre van szükségük, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat megfelelő nagyságú vevőkörhöz eljuttathassák. Fejlődőbb térségekhez hasonló evidens viszonyrendszereket itt ki kell építeni, fel kell kutatni a lehetséges partnereket. Sok esetben ezen reális igényt maguk a vállalkozások is nehezen ismerik fel, illetve, ha fel is ismerik, a marketingismeretek megszerzését bonyolult feladatnak tartják, idegenkednek tőle vagy szűkös forrásaikból nem áldoznak erre a területre a megtérülés feltételezett hiánya miatt. A vállalkozások így nem tudnak a meglévő helyzetükből, lehetőségeikből kitörni és ezt logikusan alá is tudják támasztani tudás- és forráshiányra hivatkozva.

A projekt abban kíván segíteni, hogy elérhető árfekvés mellett olyan differenciált tudásanyagot biztosítson, amelyben mind az üzleti ismeretek és az iskolázottság alacsonyabb szintjén lévők, mind a marketinget valamilyen szinten már gyakorlók új képességekhez jussanak. A projektet alkotó oktatási és médiaszolgáltatás révén a vállalkozások pszichés és kognitív képességeinek megfelelő módszertannal fejleszthetik a saját marketingképességeiket, illetve egy idő után akár saját lábra is állhatnak.

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
Európai Unió Európai Szociális Alap

A marketingre szükség van…

 „Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–

Marketingre szükség van és ebben a legtöbb szakember egyetért. Ugyanakkor a marketing valószínűleg a leginkább félreértett és legkevésbé végrehajtott perspektíva az üzleti életben. A vállalkozások túl gyakran olyan rövid távú megoldásokat keresnek, amelyekkel pénzt takarítanak meg, és ígéretet tesznek arra, hogy talán megcélozzák a célközönséget. A marketing csak annyi sikert eredményez, amennyi a beletett gondolat és erőfeszítés. Gondoljunk bele, hogy úgy ugrunk bele egy kampányba, hogy nem értjük a kampány célját és az elérni kívánt célközönséget. Mindent összevetve, az alapos kutatás és tervezés maximalizálja a siker valószínűségét, miközben elhozza a legnagyobb marketing megtérülést.

Számos zavart üzleti tulajdonos panaszkodik azért, mert a jó marketing valamilyen módon elkerüli őket. A cikkben bemutatjuk, hogy mi kell a jó marketinghez, és hogyan tudja ezeket az elveket kihasználni, hogy több pénzt keressen a vállalkozása számára.

Elsőként megállapítható, hogy a marketing dinamikus . Ez azt jelenti, hogy a húsz évvel ezelőtt igaznak bizonyult módszerek nem feltétlenül érvényesek ma a fiatalabb, tech-hozzáértésű közönség számára. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a múlt elvei nem befolyásolhatják a mostani marketinget. Fontos tanulni a múltból. Az üzleti marketing dinamikusabbá tétele érdekében nyitottnak kell lenni a felmerülő új eszközök használatára, valamint a társadalom trendjeinek változásaira. Nyilvánvaló, hogy digitális világban élünk és a digitális világ még nagyobb rugalmasságot és dinamikát igényel a marketingben, hogy lépést tudjunk tartani az online változások rendkívüli innovációival. A mai „dinamikus” marketingszakemberek nagy mennyiségű adat és mobil alkalmazások felhasználásával folytatják a marketinget, hogy könnyebben elérjék és megértsék a célközönséget.

Másrészről fogadja meg a marketing örök, avagy időtlen igazságait. Az első időtlen igazság az, hogy minden fogyasztó akar valamit. Ez a „valami” minden fogyasztó érdeklődésére vagy szenvedélyére vonatkozik – sport, rekreáció, olvasás stb. Fedezze fel, hogy mi érdekli a fogyasztói közönséget. Például, ha órát értékesít, akkor a szabadtéri fogyasztókat az alábbiak segítségével érheti el. Tájékoztassa őket, hogy olyan órát kínál, amely ugyanolyan kemény és aktív, mint ők. Amennyiben egy idősebb csoportnak kívánja eladni az órát, akkor azt kell sugallnia, hogy az óra gazdagságot és jólétet szimbolizálja viszonylag alacsony áron. A második időtlen igazság az, hogy a kreativitás minden egyes alkalommal csökkenti a költségvetést. Tehát ne aggódjon túlzottan a marketing-költségvetés miatt a fogyasztókkal rezonáló kreatív kampányok létrehozásának rovására.

A következő elv szerint az együttműködés a legjobb védekezés a hamis kampányok ellen. Az együttműködésnek a vállalkozás és alkalmazottai, valamint a vállalkozás és a fogyasztók között kell megtörténnie. A digitális korban meglehetősen könnyű tömeg-forrásból származó tartalmat gyűjteni azoktól a fogyasztóktól, akik már vásárolják az Ön termékét vagy szolgáltatását. Az együttműködés a legjobb marketing ötleteket hozza létre. Együttműködő környezetben csak a legjobb ötletek maradnak fenn, míg a végrehajtó környezetben néhány nagyon gyenge ötlet is képes fennmaradni. Rendszeres ötletbörze üléseket hozhat létre, ahol a marketing alkalmazottai aktívak és proaktívak.

A marketing minden szervezet számára folyamatos kihívást jelent. Hiszen a marketing fokozza az eredményt és megtérülést eredményez az üzleti élet számára. Az olyan analitikai eszköz, mint például a marketing módszer, hatékonyabbá teszi a marketinget, és betekintést nyújt a jó marketing megismeréséhez. Válasszon egy szervezetet, amelyet csodál. Valószínű, hogy marketingje jó modell, amelyre példaként tekinthet.

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
Európai Unió Európai Szociális Alap

A vásárlói igények ismerete és a vállalkozások tervezése

„Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–

Bármely üzleti siker szempontjából kritikus jelentőséggel bír a vásárló valós igényeinek és követelményeinek tisztázása. Hogyan határozhatja meg objektíven és elfogultság nélkül (akár Ön, akár az ügyfél által) azokat a valós igényeket, amelyek figyelembe vételével kényszerítő terméket vagy szolgáltatást eredményeznek?

A válasz egyszerű. Ismerje meg ügyfeleit, ami azt jelenti, hogy az egyszerű beszélgetéseken túl kell lépnie. Nem csupán meg kell kérdeznie tőlük, hogy mit akarnak egy új termékben vagy szolgáltatásban, hanem legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer az, ha figyeli őket napi feladataik elvégzésekor. Mit csinálnak? Hogyan működnek? Milyen dolgok akadályozzák meg őket abban, hogy hatalmas mértékben hozzájáruljanak vállalkozásukhoz? Ezen megfigyelések alapján valószínűleg lát néhány érdekes dolgot, amelyek olyan gondolkodást provokáló kérdésekhez vezetnek, mint például: Miért nem viszi mobiltelefonját a megbeszéléseire? Miért tölt ilyen sok időt a hálózati útválasztó konfigurálásával? Miért használ grafikus szoftvert szöveges dokumentumok készítéséhez? Mi az az egy dolog, amit, ha megváltoztatna, jelentősen javíthatná az eredményeket?

Természetesen az ilyen típusú megfigyelésre a vállalkozások többségének nincs lehetősége. A gyakorlatban személyes megbeszélések alapján is felmérhetőek az igények.

Nézzünk egy példát arra, amikor az ügyfél készíti el a terméket. A bútorgyártó faipari beszállító látogatást tett az üzemben. A létesítménytúra során a szállító észrevette a gyártási folyamat egy részét két darab forgácslemez rétegezésével végzik. Amikor feltették a kérdést a rétegezés okát kutatva, a gyártó kijelentette, hogy a szállító nem ajánlott vastagabb forgácslemezt.

A beszállító csak akkor értette meg ennek a terméknek a szükségességét, amikor meglátta a gyártósort. A két cég közötti üzleti megbeszélések soha nem vezettek ennek a szükségletnek az azonosításához. A gyártó feltételezte, hogy mivel nem tudják pontosan megszerezni azt, amire szükségük volt, maguknak kellett elkészíteniük. A szállító feltételezte, hogy a gyártó teljes mértékben elégedett a kínálatával. Érdekes módon sem a gyártó, sem a szállító nem preferálta, hogy a gyártó laminálja a forgácslapokat.

Ennek az interakciónak az eredményeként a beszállító megkezdte az új vastagabb termék kínálatát, és a bútorgyártó elégedettebb volt. Az alacsonyabb költségek a gyártási folyamat egyszerűsítéséből adódtak, különös tekintettel egy olyan területre, ahol a vállalat nem számított hozzáadott értékkel üzleti tevékenységük szempontjából. A faipari beszállítónak új jövedelmező terméke van, és hűséges vásárlója van.

A következő példa arra vonatkozik, hogy amikor az ügyfél, kényszerítő terméket vagy szolgáltatást követel. Ahelyett, hogy okosan üdvözölte és vakon teljesíti az ügyfél kérését, most az első válasz az, hogy megértse a szélesebb üzleti célkitűzést, amelyet az ügyfél szeretne elérni. Gyakran az ügyfélnek olyan igényei vannak, ami üzleti céljainak elérése számára nem ideálisak. Amint megértjük, mit kíván elérni a társaság, akkor célzott kommunikációs tervet dolgozhatunk ki – amely magában foglalhatja vagy tartalmazhatja a médiakommunikációt -, sokkal nagyobb valószínűséggel sikerül elérni a vállalat valódi céljait.  Így olyan ügyfeleket érhet el, akik az eredetileg meghatározottaktól eltérő szolgáltatásokkal kötnek szerződést, és gyakrabban teljesítik vagy meghaladják üzleti céljaikat.

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
Európai Unió Európai Szociális Alap

Vásárlói igények felismerése a marketingben

 „Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–

A vásárlói igényeket felismerni és kielégíteni nem könnyű feladat. Néhány (vagy akár egy) tévedés jelentheti a különbséget a siker és a kudarc, valamint a profit és veszteség között. Az egyik legbocsátóbb hiba az, amikor nem értjük meg az ügyfelek igényeit. Ez a legalapvetőbb információ elengedhetetlen a termék vagy a szolgáltatás kínálatának sikeréhez. Sok vállalat tévesen hiszi, hogy megérti ügyfelei igényeit, így téves termék vagy szolgáltatás kínálatot bővít ügyfelei számára.

Sajnos a potenciális vásárló valódi igényeinek meghatározása nem olyan egyszerű, mint hogy megkérdezzük tőle, mit akar. Sokan nem képesek egyértelműen megfogalmazni legszorosabb és legmeggyőzőbb termék- vagy szolgáltatásigényeiket, mivel nem rendelkeznek konkrét megfogalmazásokkal, annak meghatározása, hogy a termékeket hogyan lehetne vagy kellene fejleszteni. Ugyanakkor sokan nem is tudják pontosan megfogalmazni azt, hogy mire vágynak.

Ahhoz, hogy megtudja, mire van valóban szüksége ügyfelének, figyelnie kell őket, és beszélnie kell velük. Biztosnak kell lennie abban, hogy megérti aggodalmaikat és általános üzleti kérdéseiket. Csak azáltal, hogy alaposan megismeri az ügyfél napi életében zajló széles környezetet, valamint az ügyfelek konkrét és részletesebb kérdéseit és aggodalmait, alkalmazhatja a szükséges kreatív erőfeszítéseket egy sikeres, vonzó megoldás megtervezéséhez.

A legtöbb vállalat úgy gondolja, hogy ügyfél-központú, vagy legalább azok szeretnének lenni. Vajon mit jelent tulajdonképpen az ügyfélközpontúság? Sokak számára azt jelenti, hogy megkérdezi az ügyfelektől, mit várnak el egy terméktől vagy szolgáltatástól.  Ezek a szervezetek felkutatják a jelenlegi és leendő ügyfeleket, és megkérdezik tőlük, mire van szükségük. Például, milyen funkciókat szeretne egy új faxkészülékben? Milyen funkciókat szeretne, hogy magában foglaljon az új mobiltelefonja? A legtöbb termékmenedzser és fejlesztő felteszi ezeket a kérdéseket ügyfelei számára és nyíltan meghallgatja a válaszokat. Ezek alapján határozzák meg azokat a követelményeket, melyeknek az új terméknek meg kell felelnie.

Ez a megközelítés alapvetően két okból hibás. Először is, az ügyfelek nem mindig tudják, mit akarnak, nem töltenek sok időt azon gondolkodva, hogy mit akarnak, vagy mire van szükségük. Gondoljon bele, hogy mikor elmélkedett utoljára azon, hogy valamely gyakran használt háztartási eszközét (mikrohullámú sütő, mosógép, fűnyíró stb.) hogyan lehetne tökéletesíteni?

Másrészről, az ügyfelek ritkán ismerik úgy a termékeket, mint az értékesítő vagy a gyártó. A legtöbb vásárló nem tudja, milyen újítások lehetségesek, a technológia gyors fejlődésének köszönhetően. Ennek a korlátozott, ámbár közös módszernek a következményei drámaiak lehetnek. A vállalkozások fejleszthetnek új termékeket vagy szolgáltatásokat a meghatározott követelmények alapján, de sok esetben a termék meghibásodása tapasztalható. Ugyanis az, amit az ügyfél igényel, nem garantálja, hogy a kapott termék sikeres lesz, különösen akkor, ha egy versenytárs teljes mértékben megfelel az ügyfél igényeinek, vagy ha az ügyfél rájön, hogy vannak olyan követelmények, amelyeket nem is vettek figyelembe.

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
Európai Unió Európai Szociális Alap

Hagyományos hirdetések a marketing mixben

 „Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–

A 2012-es Super Bowl átlagosan 111,3 millió nézővel törte meg a megtekintési rekordokat – ez az Egyesült Államok televíziós történetének legnagyobb közönsége. Mindazonáltal ez nem az egyetlen meglepő statisztika a valaha játszott legnagyobb futball játékról.

A közelmúltbeli Nielsen-felmérés szerint, több ember nézte a Super Bowl-ot a reklámok miatt, mintsem maga a játék miatt. A nézők mindössze 49 százaléka elsősorban a sportművészet iránt érdeklődik, 51 százalékuk szerint inkább a reklámok szórakoztatják őket.

A televíziós műsorok a hagyományos marketing egyik példája, egy olyan kategória, amely több, időben tesztelt marketingtechnikát tartalmaz. Néhány hagyományos marketingstratégia majdnem olyan régi, mint maga a civilizáció és még napjainkban is hatékonyak.

 A hagyományos marketing meglehetősen széles kategória, amely magában foglalja a reklám és a marketing számos formáját. Ez a marketing felismerhetőbb típusa, amely magában foglalja azokat a hirdetéseket, amelyeket minden nap látunk és hallunk. A legtöbb hagyományos marketingstratégia négy kategória egyikébe tartozik: nyomtatás, sugárzás, közvetlen levél és telefon.

A nyomtatott marketing a tradicionális marketing legrégebbi formája. Ezt a stratégiát lassan a papír formában történő reklámozásnak tekintik és az ősi idők óta alkalmazzák, amikor az egyiptomiak értékesítési üzeneteket és fali plakátokat készítettek a papiruszon. Manapság a nyomtatott marketing általában az újságokban, folyóiratokban, hírlevelekben és más terjesztésre szánt nyomtatott anyagokban található hirdetési helyre utal.

  • Nyomtatás: Magában foglalja az újságokban, hírlevelekben, folyóiratokban, brosúrákban és más terjesztésre szolgáló nyomtatott anyagokban szereplő hirdetéseket
  • Broadcast: Tartalmazza a rádió- és televíziós reklámokat, valamint a speciális formákat, például a képernyőn megjelenő mozi-hirdetéseket
  • Közvetlen levél: Magában foglalja a szórólapokat, képeslapokat, prospektusokat, leveleket, katalógusokat és egyéb anyagokat, amelyeket közvetlenül a fogyasztóknak nyomtatnak és postáznak.
  • Telemarketing: Tartalmazza a fogyasztók kért és hideg telefonhívásait

A műsorszórási marketing magában foglalja a televíziós és a rádióhirdetéseket. A rádióműsorok az 1900-as évek óta zajlanak, és az első kereskedelmi műsor – a rádióműsor, amelyet közvetlen reklámok támogatnak – 1920. november 2-án indult. A televízió, a szórakoztatás-technika következő lépése volt, mely gyorsan alkalmazta a reklámokat, kevesebb, mint tíz év telt el a kezdete és az első televíziós reklám megjelenése között.

A közvetlen postai marketingben nyomtatott anyagot, például képeslapokat, prospektusokat, leveleket, katalógusokat és szórólapokat használnak postai úton, a fogyasztók vonzása érdekében.

 Végül, a telefonmarketing vagy a telemarketing az a gyakorlat, amelynél értékesítési üzeneteket telefonon továbbítanak, hogy meggyőzzék a fogyasztókat egy termék vagy szolgáltatás vásárlásáról. A marketing ezen formája a modern korban némileg ellentmondásossá vált, sok telemarketinges agresszív értékesítési taktikát alkalmaz.

Mivel olyan sokféle stratégiát foglal magában, szinte minden termék vagy szolgáltatás értékesítésével foglalkozó vállalat egy vagy több tradicionális marketinget alkalmaz az átfogó hirdetési stratégia részeként. A reklám ezen formája nagyrészt a társaság rendelkezésre álló marketingköltségétől függ.

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
Európai Unió Európai Szociális Alap

A Facebook és YouTube hirdetések egy kisvállalkozás kommunikációjában

 „Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–

A videó a média legnépszerűbb formája, és nemcsak jó ötlet, hanem szükségesség is, a weboldalon történő marketing céljából történő felhasználásuk. A videó marketingnek két erőműje van, a Facebook és a YouTube.

Nem nehéz belátni, hogy miért ezek a platformok uralják a videókat. Ugyanis a YouTube a legnépszerűbb video streaming szolgáltatás, a Facebook pedig a legnépszerűbb közösségi média platform, mivel a videók a felhasználó érdeklődése köré épülnek.

Vajon melyik a legjobb platform a marketing számára?

Valószínűleg ismeri, hogy a Facebook hirdetések úgy vannak elhelyezve, hogy a megtekintett videó közepén vagy ellenőrző pontjain legyenek a hirdetések. Ez biztosítja azt, hogy függetlenül attól, hogy a néző vagy felhasználó folytatni akarja a videót, akkor is látnia kell a hirdetés egy részét.

Nem csak a videókat illesztik be a hirdetésekbe, hanem beilleszthetők a felhasználó ütemtervébe. Ezek akkor kerülnek lejátszásra, amint a felhasználó átgörgeti őket, és remek módja annak biztosítására, hogy hirdetése legalább egy rövid ideig megjelenjen.

A Facebooknak nagyon intuitív hirdetési célzási szolgáltatása is van. A Facebookra eljuttatott tömérdek mennyiségű információ miatt, hirdetéseiket olyan emberek felé irányíthatja, akik nagyobb valószínűséggel nézik meg őket, vagy akár felkeresik az Ön webhelyét.

Az a lehetőség, hogy megcélozzuk azokat a potenciális ügyfeleket, akik megfelelnek az ideális ügyfélnek, hatalmas pluszt jelent, és jó ok a Facebook hirdetések választására.

Mindazonáltal, a YouTube segítségével a videó marketing szempontjából két lehetőség közül választhat, az egyik a videóba ágyazott, míg a másik a megjelenített videó. A videóba ágyazott videó lejátszása a videó előtt vagy közben játszódik le, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az első 5 másodperc után kilépjen. A képernyőn megjelenő hirdetések a megtekintett videón kívül helyezkednek el, és csak akkor jelennek meg, ha a felhasználó rákattint.

A YouTube jelentős előnye, hogy az emberek nagyobb valószínűséggel kapcsolják be a hangot. Ezért ha zenét szeretne beilleszteni vagy beszédet mond, akkor az, nem fog elveszni azon felhasználók számára, akik némán nézik a videót.

A YouTube hátránya az, hogy a célközönség funkciója nem olyan lenyűgöző, mint a Facebooké. Mivel a felhasználók csak megjegyzéseket vagy videókat tesznek közzé, a YouTube nem gyűjt személyes információkat, ami viszont kevésbé teszi lehetővé a hirdetések célzását. Ugyanakkor használhatja az életkort, a nemet és az általános érdeklődést, amikor kiválasztja a célközönséget.

A Facebook és a YouTube közötti nagy különbségek a költségekben és a hirdetések célzására való képességben rejlik. Beszéljünk a költségekről.

A Facebook három különféle lehetőséget kínál a hirdetések vásárlására. Első lehetőség, amikor azoknak jelennek meg a hirdetések, akik megnézik a teljes hirdetést, ha rövidebb, mint 15 másodperc. A következő az, amikor azoknak mutatják, akik legalább 10 másodpercig néznek videót. A harmadik pedig, amikor azoknak mutatják, akik legalább két másodpercig néznek videót

Bár mindegyik különbözik, ha a webhelyének marketinghirdetését három másodpercig vagy annál hosszabb ideig figyelik, akkor az, megtekintésnek számít.

A YouTube viszont csak a fentiekben tárgyalt két lehetőséget kínálja.

Természete miatt a Facebook általában olcsóbb. Ennek oka az, hogy az emberek egy hirdetésen keresztül több hirdetést görgethetnek egy munkamenetben, így több pénzt keresnek a Facebookon. Ennek eredményeként több hirdetést helyezhetnek el, és nem kell annyit fizetniük.

Szóval, melyik a jobb?

Annak eldöntésekor, hogy melyik platform tudja jobban szolgálni marketingjét, nincs egyértelmű nyertes. Noha a Facebook olcsóbb lehet, a YouTube-on elért videó felvételek száma lenyűgöző, és van, amit nem lehet kiszámítani. Valójában azt javasoljuk, hogy mindkét platformot használja webhelye hirdetésére. Nem lenne értelme csak az egyik platformot figyelnie, a másikat pedig figyelmen kívül hagynia.

Dél-Alföld vidéki, elsősorban hátrányos helyzetű területeinek (kis) vállalkozásaira, önálló emberi erőforrásaira, helyi önkormányzatokra és civil szervezetekre kívánjuk fókuszálni a kialakított marketingszolgáltatási csomagot.

A vidéki, kevésbé kedvező helyzetű térségek ötletgazdag vállalkozásainak is korszerű marketingismeretekre van szükségük, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat megfelelő nagyságú vevőkörhöz eljuttathassák. Fejlődőbb térségekhez hasonló evidens viszonyrendszereket itt ki kell építeni, fel kell kutatni a lehetséges partnereket. Sok esetben ezen reális igényt maguk a vállalkozások is nehezen ismerik fel, illetve, ha fel is ismerik, a marketingismeretek megszerzését bonyolult feladatnak tartják, idegenkednek tőle vagy szűkös forrásaikból nem áldoznak erre a területre a megtérülés feltételezett hiánya miatt. A vállalkozások így nem tudnak a meglévő helyzetükből, lehetőségeikből kitörni és ezt logikusan alá is tudják támasztani tudás- és forráshiányra hivatkozva.

A projekt abban kíván segíteni, hogy elérhető árfekvés mellett olyan differenciált tudásanyagot biztosítson, amelyben mind az üzleti ismeretek és az iskolázottság alacsonyabb szintjén lévők, mind a marketinget valamilyen szinten már gyakorlók új képességekhez jussanak. A projektet alkotó oktatási és médiaszolgáltatás révén a vállalkozások pszichés és kognitív képességeinek megfelelő módszertannal fejleszthetik a saját marketingképességeiket, illetve egy idő után akár saját lábra is állhatnak.

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
Európai Unió Európai Szociális Alap

A reklám szükségessége a kisvállalkozások működésében

 „Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–


Amikor hallja a reklám szót akkor, mi jut eszébe?

Gondol-e a kedvenc webhelyén található hirdetésekre? Sport reklámokra? Mi a helyzet, az autópálya óriásplakátokkal vagy a metróállomásokon lévő plakátokkal?

Noha többségünknek nagyon jó elképzelése van arról, hogy néz ki a reklám, egy kicsit nehezebb megfogalmazni, hogy pontosan mit is jelent, és hogyan kell jól csinálni.

A nyomdától a felbukkanó hirdetésekig, a reklám idővel minden bizonnyal megváltozott. Ennek ellenére a reklám iránti igény nem változott, és sem a technikák, sem a bevált gyakorlatok nem teszik lehetővé a minőségi reklámozást. A reklámok világával ismerkedünk cikkünkben.

A reklámozás üzeneteket hoz létre, hogy meggyőzze és motiváljon valakit cselekvésre. A jó reklámot úgy tervezték, hogy rendkívül befolyásos, emlékezetes és időnként kockázatos legyen. Áttör a mindennapi élet zajain, zavarja a néző figyelmét és megköveteli a figyelmét.

Legyen szó akár hirdetőtábláról, akár étteremmenü hátuljáról, a reklám különféle módon működhet egy vállalat számára. Íme, néhány példa, először is a márka ismertségének növelése, továbbá potenciális ügyfelek vonzása vállalkozásához, szintén fontos az új és a meglévő termékek értékesítésének ösztönzése. Új termék vagy szolgáltatás bemutatása a piacon, továbbá a termék megkülönböztetése a versenytársakétól.

A reklám különféle módon is végrehajtható. A rádió reklámok, óriásplakátok, márkás pólók és a közösségi média támogatói mind hirdetésnek számítanak. Itt állnak a különböző formátumok és csatornák, amelyeket a hirdetők évek óta használnak: nyomtatott reklám és poszterek, újságok és folyóiratok, kültéri hirdetések és hirdetőtáblák, tömegközlekedési hirdetések, tv-műsorok és események szponzorálása, rádió, szponzorált webtartalom, tv reklámok, online előugró ablakok és keresőmotorok hirdetései, közösségi médiahirdetések.

A reklám szerteágazó, így az alábbiakban bemutatjuk, hogyan lehet hirdetni ezeken a médiumokon.

A reklám és a marketing kapcsolata, abban rejlik, hogy a marketing egy képet ad arról, hogy egy vállalat miként tervezi felhívni a márkája ismertségére a figyelmet és miként győzi meg az ügyfeleket a vásárlásról, míg a reklámozás meggyőző üzeneteket hoz létre ezen átfogó célok elérésére. A reklám a marketing részhalmaza, amely a közönséggel folytatott kommunikáció segítője.

A marketing számos különféle csatornát magában foglal, mint például a közösségi média, az e-mail marketing, a közönség kapcsolatok és a fizetett reklám.

Alternatív megoldásként a reklám csak a marketing egyik része.

A társaság átfogó marketingstratégiája általában tartalmaz egy hirdetési tervet. A reklám a meggyőző üzenetek létrehozásának és közzétételének konkrét folyamatát célozza meg, hogy az ügyfelek cselekedjenek.

A reklám rövid története

A reklám az üzleti élet egyik legrégebbi szegmense, kivéve a valutát és a kereskedelmet. Miután felmerültek a termékek és szolgáltatások, meg kellett ismertetni őket.

A legrégebbi megerősített hirdetés Kr. E. 3000-ből származik. Technikailag az ókori Egyiptomból származó nyomtatott hirdetés volt, amely elősegítette egy menekült rabszolga elfogását. Mellesleg, a hirdetésben megemlítették a rabszolga tulajdonos üzletét is, egy szőnyegüzletet. A rabszolgát soha nem fogták el, de a szőnyegtulajdonos felfedezett egy vadonatúj módszert a forgalom bevonzására, a reklámot.

A hirdetési világban a dolgok gyorsan változnak.

A történelem azt tanítja nekünk, hogy a reklám folyamatosan változó koncepció, csakúgy, mint a vásárlási szokások, valamint az, hogy a fogyasztók hogyan és hol töltik az idejüket. Míg majdnem 140 évvel ezelőtt a képeslapok voltak a reklám legújabb formája, a márkák ma chatbotokat építenek a Facebook Messenger számára, és a mesterséges intelligenciát integrálnak marketing- és értékesítési platformjaikba.

Dél-Alföld vidéki, elsősorban hátrányos helyzetű területeinek (kis) vállalkozásaira, önálló emberi erőforrásaira, helyi önkormányzatokra és civil szervezetekre kívánjuk fókuszálni a kialakított marketingszolgáltatási csomagot.

A vidéki, kevésbé kedvező helyzetű térségek ötletgazdag vállalkozásainak is korszerű marketingismeretekre van szükségük, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat megfelelő nagyságú vevőkörhöz eljuttathassák. Fejlődőbb térségekhez hasonló evidens viszonyrendszereket itt ki kell építeni, fel kell kutatni a lehetséges partnereket. Sok esetben ezen reális igényt maguk a vállalkozások is nehezen ismerik fel, illetve, ha fel is ismerik, a marketingismeretek megszerzését bonyolult feladatnak tartják, idegenkednek tőle vagy szűkös forrásaikból nem áldoznak erre a területre a megtérülés feltételezett hiánya miatt. A vállalkozások így nem tudnak a meglévő helyzetükből, lehetőségeikből kitörni és ezt logikusan alá is tudják támasztani tudás- és forráshiányra hivatkozva.

A projekt abban kíván segíteni, hogy elérhető árfekvés mellett olyan differenciált tudásanyagot biztosítson, amelyben mind az üzleti ismeretek és az iskolázottság alacsonyabb szintjén lévők, mind a marketinget valamilyen szinten már gyakorlók új képességekhez jussanak. A projektet alkotó oktatási és médiaszolgáltatás révén a vállalkozások pszichés és kognitív képességeinek megfelelő módszertannal fejleszthetik a saját marketingképességeiket, illetve egy idő után akár saját lábra is állhatnak.

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
Európai Unió Európai Szociális Alap