A kisvállalkozások kudarcának oka lehet, a nem megfelelő irányítás

„Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–

A kisvállalkozások kudarcának okait előző cikkünkben már megvizsgáltuk és a tőkehiány okait részletesen körbejártuk. A másik gyakori ok az üzleti hozzáértés hiánya, amelyet a vezetői csapat vagy az üzleti tulajdonos birtokol. Bizonyos esetekben az üzleti tulajdonos az egyetlen felső szintű alkalmazott a vállalaton belül, különösen akkor, ha a vállalkozás az első vagy második működési évében van. Noha az üzleti tulajdonosnak rendelkeznie kell képes elemekkel egy életképes termék vagy szolgáltatás létrehozásához és értékesítéséhez, gyakran hiányoznak egy erős menedzser tulajdonságai és más alkalmazottak sikeres irányításához szükséges idő. Egy kiváló és összeszokott vezetői csapat nélkül az üzleti tulajdonos nagyobb eséllyel rosszul kezeli az üzleti bizonyos aspektusait, legyen szó pénzügyekről, bérbeadásáról vagy marketingről.

Az intelligens vállalkozások tulajdonosai kiszervezik azokat a tevékenységeket, amelyek nem teljesítenek jól, vagy kevés idejük van a sikeres végrehajtáshoz. Az erős menedzsment csapat az egyik első kiegészítés, amelyet egy kis vállalkozásnak meg kell szerveznie, hogy a jövőben is folytathassa működését. Fontos, hogy az üzlettulajdonosok egyet értsenek azokkal a cél kitűzésekkel, amelyet a menedzser megítél az üzlet működéséről, jelenlegi és jövőbeni alkalmazottairól, valamint az üzlet által nyújtott termékekről vagy szolgáltatásokról.

Az üzleti terv és infrastrukturális kérdések szintén fontos állomások. A kisvállalkozások gyakran figyelmen kívül hagyják a hatékony üzleti tervezés fontosságát, mielőtt kinyitják az ajtóikat. A megalapozott üzleti tervnek legalább az üzleti tevékenység egyértelmű leírását tartalmaznia kell, továbbá a jelenlegi és a jövőbeli munkavállalói és vezetői igényeket, lehetőségeket és a veszélyeket a szélesebb piacon, a tőkeigényeket, beleértve a tervezett cash flow-t és a különféle költségvetéseket, a marketingkezdeményezéseket és a versenytársak elemzését. Azok a tulajdonosok, akik a működés megkezdése előtt nem elégítik ki megfelelően az üzleti igényeket, a vállalkozásukat komoly kihívások elé állítják. Hasonlóképpen, egy olyan vállalkozás, amely rendszeresen nem vizsgálja felül az eredeti üzleti tervet, vagy amely nem hajlandó alkalmazkodni a piaci vagy ipari változásokhoz, élettartama alatt potenciálisan leküzdhetetlen akadályokkal néz szembe.

Az üzleti tervekkel kapcsolatos buktatok elkerülése érdekében a vállalkozóknak meg kell értenie az iparágukat és a versenyt, mielőtt egy vállalkozást alapítanának. A vállalat speciális üzleti modelljét és infrastruktúráját jóval azelőtt kell kialakítani, hogy termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnának a fogyasztóknak, és a potenciális bevételi forrásokat reálisan előre kell jelezni. Az üzleti terv létrehozása és fenntartása kulcsfontosságú a sikeres vállalat hosszú távú működtetéséhez.

Az üzleti tulajdonosok gyakran nem készülnek fel a társaság marketing igényeire a szükséges tőke, a kilátások elérhetősége és a pontos átváltási arány-előrejelzések tekintetében. Amikor a vállalatok alábecsülik a korai marketing kampányok összköltségét, gyakran nehéz biztosítani a finanszírozást vagy a tőkét átirányítani más üzleti részlegektől a hiány pótlására. Mivel a marketing minden korai szakaszban működő üzleti vállalkozás kritikus pontja, a vállalatoknak ellenőrizniük kell, hogy reális költségvetést alakítottak ki a jelenlegi és a jövőbeli marketing igényekhez.

Dél-Alföld vidéki, elsősorban hátrányos helyzetű területeinek (kis) vállalkozásaira, önálló emberi erőforrásaira, helyi önkormányzatokra és civil szervezetekre kívánjuk fókuszálni a kialakított marketingszolgáltatási csomagot.

A vidéki, kevésbé kedvező helyzetű térségek ötletgazdag vállalkozásainak is korszerű marketingismeretekre van szükségük, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat megfelelő nagyságú vevőkörhöz eljuttathassák. Fejlődőbb térségekhez hasonló evidens viszonyrendszereket itt ki kell építeni, fel kell kutatni a lehetséges partnereket. Sok esetben ezen reális igényt maguk a vállalkozások is nehezen ismerik fel, illetve, ha fel is ismerik, a marketingismeretek megszerzését bonyolult feladatnak tartják, idegenkednek tőle vagy szűkös forrásaikból nem áldoznak erre a területre a megtérülés feltételezett hiánya miatt. A vállalkozások így nem tudnak a meglévő helyzetükből, lehetőségeikből kitörni és ezt logikusan alá is tudják támasztani tudás- és forráshiányra hivatkozva.

A projekt abban kíván segíteni, hogy elérhető árfekvés mellett olyan differenciált tudásanyagot biztosítson, amelyben mind az üzleti ismeretek és az iskolázottság alacsonyabb szintjén lévők, mind a marketinget valamilyen szinten már gyakorlók új képességekhez jussanak. A projektet alkotó oktatási és médiaszolgáltatás révén a vállalkozások pszichés és kognitív képességeinek megfelelő módszertannal fejleszthetik a saját marketingképességeiket, illetve egy idő után akár saját lábra is állhatnak.

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
Európai Unió Európai Szociális Alap