Életkorok és játékok – a csecsemő- és a kisdedkor váltása

Gravitab szenzomotoros fejlesztőjáték

A GraviTab fejlesztőjátékhoz kapcsolódó cikksorozatunkban a játék és a legkomplexebb értelemben vett emberi egészség viszonyát kívánjuk megvilágítani, külön hangsúlyozva a játék és a mentális állapotfelmérés lehetséges összefüggéseit. A játszás folyamata, mint spontán, örömteli, nem rutinszerű tevékenység, kiváló lehetőséget teremt a koncentráció, a szenzomotoros képességek, és egyéb nehezen mérhető területek vizsgálatára. A játék és a játszás képessége ideális esetben egész életében elkíséri az embert. Gyermekek esetében a szellemi és fizikai fejlődés fontos komponense. Felnőttkorban az aktív kikapcsolódás, a regeneráció lehetőségét nyújtja. Idős korban a mentális állapot megóvását segíti elő.

Cikksorozatunkban az előző alkalommal még nem említettük a tükör-értelem megjelenését, mégis, valójában már azt kezdtük bemutatni, hogy az újszülött-kortól távolodva a csecsemő mely fázisokon át jut el a tükör-értelem közelébe. Annak, hogy immár föl tud állni, tipegni kezd, illetve a gagyogáson túl kiejt már világos jelentésű szavakat is, köze van ahhoz, hogy a tükrözés jelenségét is felismerje – vagyis megértse, hogy a tükörben látott kis lény ő maga, az abban megbámult arc a sajátja. Amint az összes előzménynek is köze van a tükörstádium eléréséhez. A járni tudás és a tükör-értelem késlekedése ugyan másfél éves korig egyáltalán nem számít abnormisnak (sok tényezőtől függ ez akkor is, ha nem történt a születés előtt vagy a csecsemőkorban semmi rossz), de az sem ritka, hogy az egyéves kor betöltése előtt már alig kapaszkodva lépegessen a kicsi.

            A testi és pszichikai képesség-gyarapítások összerendeződése, amelyben nélkülözhetetlen, pótolhatatlan szerepe van a játéknak, sok olyan összekötő-elemet, támasztékot tartalmaz, amelyek közül egy sem maradhat ki olyan kár nélkül, amelynek enyhítésére, korrigálására később sok időt kell szánni.  Ezért a kicsik önfeledt játszását is figyelemmel kell kísérni. Amint az újszülötteknél a reflexeket is hiánytalanul ki kell váltani, úgy a négy-hathónapos csecsemőnél is vigyázni kell például arra, hogy a saját megfordulás, a hátról hasra, hasról hanyatt hengerülés saját öröme nyomatékosan előzze meg a négykézláb mászást. Ha ugyanis átlépjük ezt a fázist, ha enélkül kezdjük mászatni a csecsemőt, ennek diszlexia lehet később a következménye (részképességi zavar  a beszéd és olvasás dolgában). Félévesen még alvás és evés tölti ki a csecsemő java idejét, de a kezét már sokkal gyakrabban látjuk kinyílva, játék-készen (legalábbis ez tekinthető normálisnak), a nyolcadik hónapban magától felül, sőt egyik-másik kicsi bizonytalanul fel is áll, ha vissza is huppan. A kilencedik hónapban hüvelykujja opponál, külön szembefeszül a fogott tárggyal, amelyet szándékkal tud elengedni, ezzel egyidőben képes már két tárggyal egyszerre manipulálni. Mindehhez elengedhetetlen a sok négykézlábas előzmény: az a gerincerősítő szakasz, amely bőven szolgál két-agyféltekés impulzusokkal, felfedeztetve a csecsemővel a kapcsolatot a kéz mozgása és térbeli helye közt: megérti, hogy a tárgyakat, ha értük nyúl, áthelyezheti, és fogása idomulni kezd a tárgy alakjához. Tíz hónaposan fejjel is követ egyes mozgásokat a szobában, egyensúlyérzéke határozottá válik, ismeri már a négy alapízt, világosan érzékeli a hangsúlyokat (tudja, hogy rosszalló vagy kedves, jókedvű vagy szomorú beszédet hall). Átlépve az egyéves kort, egyszavas mondatainak gyakorisága („Fel.”, „El.” stb). a csecsemő- és kisdedkor küszöbének átlépését jelzi.

A GraviTab szenzomotoros fejlesztő játék az elmélyült koncentrációt igénylő manuális tevékenység és a több felhasználót összekapcsoló digitális világ előnyeit ötvözi. A GraviTab játék hardver része egy valós, kézzel fogható ügyességi játék, amiben a felhasználó a tábla megdöntésével – a kiválasztott feladattípusnak megfelelően – egy pályarendszerben közlekedtet egy fémgolyót. A feladatok kiadását és a játék végeztével az értékelést már egy okostelefonos alkalmazás végzi. Ez teszi lehetővé a készségfejlesztő játékban a mérhetőséget, a felhasználó azonos feladattípusban elért eredményének összehasonlítását a korábbi teljesítményével, illetve a GraviTab-bel játszó kortársaival. A GraviTab szenzomotoros fejlesztő játék a Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú VEKOP-2.1.7-15-2016-00162 számú projekt keretében, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.
A projektről bővebb információ a Gravitab oldalon érhető el.

Gravitab sensorimotor coordination
Gravitab Sensomotorische Koordination

(X)  Frissítve: 2019.05.03.